PRAVICA DO LETNEGA DOPUSTA IN PRAVICA DO REGRESA – 3. del

Pravica do regresa za letni dopust

Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Regres za letni dopust mora delodajalec zagotoviti praviloma do 1. julija tekočega koledarskega leta.

Delodajalec lahko regres izplača tudi po 1. juliju, če se znajde v resnih likvidnostnih težavah in če to omogoča njegova kolektivna pogodba. Pri tem pa se je potrebno zavedati, da ga mora izplačati najkasneje do 1. novembra.

Če ima delavec pravico do celotnega letnega dopusta, mu gre tudi pravica do celotnega regresa. Če ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico do sorazmernega dela regresa za letni dopust.

Kako je s pravico do regresa, kadar ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas? 

V skladu s petim odstavkom 131. člena ZDR-1 je delavec upravičen do izplačila regresa za letni dopust sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu s 67. členom ZDR-1. Pri izrabi pravice letnega dopusta pa velja izenačenje delavcev s krajšim delovnim časom in delavcev s polnim delovnim časom.

PRAVICA DO LETNEGA DOPUSTA IN PRAVICA DO REGRESA – 3. del

You May Also Like