IZPLAČILO POSLOVNE USPEŠNOSTI ZAPOSLENIM

Zakon o dohodnini je v začetku leta 2017 dobil nekaj pomembnih sprememb …

IZPLAČILO POSLOVNE USPEŠNOSTI ZAPOSLENIM
Skladno z začetkom veljavnosti spremembe Zakona o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2R) na podlagi katere lahko delodajalec izplača določen del plače za poslovno uspešnost neobdavčeno.

Uspešni delodajalci lahko, skladno z novelo ZDoh-2R, enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati izplačajo del plače za poslovno uspešnost, ki ne bo predmet davka od dohodka iz delovnega razmerja do višine 70 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.

Del plače za poslovno uspešnost lahko poimenujemo 13. plača, letna nagrada, božičnica itd.

Pravila nagrajevanja za davčno ugodnejšo izplačilo nagrade:

· Pred samim izplačilom nagrade je potrebno sprejeti interne akte (o.p. interne akte delodajalca vam lahko hitro ter kakovostno pripravijo pravni strokovnjaki v podjetju IUSTA d.o.o), ki vsebuje merila za določanje višine nagrade, o katerih morajo biti v naprej seznanjeni vsi zaposleni. Do izplačila morajo biti upravičeni vsi pod enakimi pogoji oziroma je pravica do tega izplačila določena v kolektivni pogodbi, v kateri so dorečena merila za pridobitev pravice do tega izplačila.

· Med dvema izplačiloma nagrade mora preteči 12 mesecev. Tako podjetje, ki je božičnico izplačalo 2. januarja 2017, ne bo smelo naslednje nagrade izplačati pred 2. januarjem 2018.

· Znesek nagrade ne sme presegati 70 % povprečne bruto plače, kar trenutno znaša približno 1.090,80 € bruto oziroma 849,74 € neto za vse zaposlene, tako za tiste z najnižjimi, kot tudi tiste z najvišjimi plačami. Izplačila so sicer lahko tudi višja, vendar je v tem primeru iz dohodnine izvzet le del v višini do 70 % povprečne bruto plače.

Ob tem pa velja opozoriti na IZJEMO:

Del plače za poslovno uspešnost, ki je določena v individualni pogodbi se ne more davčno ugodnejše obravnavati. Poslovodni delavci in prokuristi lahko pridobijo pravico do izplačila davčno ugodnejše božičnice le v primeru, če se štejejo za delavca v odvisnem delovnem razmerju skladno z Zakonom o delovnih razmerjih.

( Jasna Valant univ.dipl.prav., pravna svetovalka IUSTA d.o.o.)

IZPLAČILO POSLOVNE USPEŠNOSTI ZAPOSLENIM

You May Also Like