Administrativne, komercialne in kadrovske storitve

 • Fakturiranje in priprava obračunov.
 • Vodenje zalog materiala in trgovskega blaga.
 • Priprava vzorcev dokumentov, delovnih, finančnih, gradbenih, drugih poslovnih pogodb. Sestavljanje dokumentov in tekstov po naročilu.
 • Oblikovanje dokumentov in celostne podobe za podjetje.
 • Priprava razpisnih dokumentacij.
 • Vodenje vsakovrstnih evidenc in obdelava podatkov – analiziranje in rešitve.
 • Organizacija poslovnih dogodkov (sejmi, sestanki, seminarji) …
 • Svetovanje delodajalcu ob zaposlovanju.
 • Vodenje kadrovskih evidenc.
 • Prijave in odjave v zavarovanje.
 • Načrtovanje kadrov in kariere znotraj podjetja.
 • Organizacija in posredovanje pri prevajanju v tuje jezike in iz tujih jezikov v slovenščino
 • Analiza in sistematizacija delovnih mest …